FANDOM


1. Regulamin

 1. Regulamin jest dokumentem opisującym prawa Undertale Wiki.
 2. Dotyczy on zarówno użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych.
 3. Dokument ten wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2016 roku.
 4. Administrator ma prawo zmienić treść tego regulaminu.
 5. Regulamin nie jest jedynym zbiorem praw tu obowiązującym. Obowiązuje tu też Terms of Use (ToU) Wikii, zasady kultury osobistej oraz amerykańskie prawo.

2. Undertale Wiki

 1. Ta Wiki nie jest blogiem, forum, portalem społecznościowym ani też społecznością, która jest dowolnego rodzaju eksperymentem.
 2. Ta Wiki nie jest również miejscem na reklamy, co oznacza, że bez zezwolenia nie wolno reklamować tutaj swoich stron www, blogów, wiki itp. Nie dotyczy to zwyczajnych odnośników na profilu. [reklama - tu: tworzenie specjalnych stron zawierających wyłącznie reklamę]
  1. Może dojść do uchylenia tej zasady po kontakcie z Administracją.
   Jeśli wysyła się na serwer Wiki prace nieosobiste (np. na profil), spoza wiki, należy załączyć link do oryginalnego autora.
 3. Wiki jest dobrem publicznym. Ani założyciel, ani Administratorzy nie są jej właścicielami.

3. Administracja

 1. Administracja dzieli się na Moderatorów, Administratorów oraz Biurokratów.
 2. Administratorzy mają takie same prawa jak inni użytkownicy.
 3. Administratorzy nie mogą narzucać innym swojej woli, chyba że jest to konieczne.
 4. Członek administracji może zostać pozbawiony uprawnień, gdy:
  1. Będzie on nagminnie łamał regulamin.
  2. Będzie odmawiał pełnienia funkcji administratora.
  3. Będzie odmawiał udzielenia pomocy społeczności.

4. Użytkownicy

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. przesyłania plików (tylko zalogowani użytkownicy).
  2. kontaktowania się z innymi użytkownikami Wiki.
  3. wyrażania własnego zdania na dany temat.
  4. edytowania przestrzeni głównej.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  1. znać i przestrzegać regulamin.
  2. zapoznać się z tutejszymi zwyczajami.
  3. przestrzegania netykiety.
  4. dodawania licencji do przesyłanych plików.
  5. ponoszenia odpowiedzialności za swoje wykroczenia.
  6. słuchać się zaleceń Administracji.
 3. Użytkownik ma zakaz:
  1. tworzenia multikont w celu uniknięcia kary (zakaz tworzenia multikont w pojęciu ogólnym).
  2. krzywdzić innych użytkowników.
  3. okazywania braku poszanowania dla innych użytkowników i Administratorów.
  4. pisania komentarzy jakąkolwiek odmianą czcionki Wingdings (jest to traktowane jako spam).
 4. Regulamin obowiązuje każdego: nikt nie jest zwolniony z czytania i przestrzegania go (nawet osoby chore, pochodzące z innych kultur czy religii).

5. Komunikacja

 1. Użytkownicy Undertale Wiki mogą się kontaktować poprzez:
  1. Strony dyskusji.
  2. Discord.
  3. Forum.
  4. Niektóre strony projektu.
  5. Adresy e-mail (jeśli są podane).
  6. Tablice.
 2. Najszybszymi miejscami kontaktowania się z innymi są tablice i discord.

6. Artykuły

 1. W artykułach należy przestrzegać neutralnego punktu widzenia.
 2. Należy starać się nie popełniać błędów językowych.
 3. Zabronione jest niszczenie artykułów (modyfikowanie lub całkowite usuwanie treści strony).

7. Pliki

 1. Nie wolno wstawiać plików o treści:
  1. Pornograficznej.
  2. Nazistowskiej.
  3. Fanatycznie religijnej.
  4. Rasistowskiej.
  5. wywołującej epilepsję.
 2. Nie wolno wstawiać screamerów.
 3. Każdy plik musi posiadać licencję i kategorię.
 4. Użytkownik powinien zadbać o poprawną nazwę pliku (np. bez samego ciągu cyfr, bądź liter).
Pliki, które nie spełniają powyższych wymogów zostaną usunięte bez ostrzeżenia.

8. Blogi

 1. Treść wpisu może być dowolna, o ile nie będzie ona zawierała treści erotycznych oraz przekleństw (wyjątkiem, są słowa cenzurowane).
 2. Na swoim blogu wolno polecać inne strony i dodawać do nich linki. Zabronione jest jednak tworzenie notek zawierających tylko i wyłącznie reklamę.
 3. Zabronione jest atakowanie, oraz obrażanie, innych użytkowników wiki we wpisach na blogu.
 4. Na swoich blogach można wstawiać WŁASNE fanarty w postaci rysunków, opowiadań itp. Jeżeli któraś z prac okaże się plagiatem, wpisy zostaną usunięte, a ich autor może zostać zablokowany.

9. Blokady

 1. Administratorzy i biurokraci mogą zablokować dowolnego użytkownika jeśli mają konkretny powód.
 2. Użytkownicy mogą zostać zablokowani za:
  1. Ataki na innych użytkowników.
  2. Wprowadzanie fałszywych informacji.
  3. Naruszanie praw autorskich.
  4. Nieodpowiednią nazwę użytkownika.
  5. Spamowanie (spam - ponad trzykrotne wysłanie wiadomości o takiej samej lub zbliżonej do siebie treści, niewnoszące nic do rozmowy na forum ogólnym).
  6. Wysyłanie plików o tematyce erotycznej, rasistowskiej itd.
  7. Ubliżanie, obrażanie innych użytkowników.
  8. Wyłudzanie danych osobistych od innych użytkowników (pytanie o imię, wiek czy miejsce zamieszkania nie jest uznawane jako wyłudzanie, chyba, że po odmowie jest nieustannie powtarzane).
 3. Długość blokady zależy od [patrz: tabela na końcu regulaminu]:
  1. Powodu blokady.
  2. Stażu blokowanego.
  3. ...i jego wkładu
  4. Intuicji administratora.
 4. Administrator ma prawo odwołać blokadę nałożoną przez innego administratora, jeśli ma do tego powody lub po wcześniejszym ustaleniu.

10. Discord

 1. Discorda może używać każdy zarejestrowany użytkownik komunikatora Discord.
 2. Użytkownik ma prawo:
  1. Dyskutować.
  2. Zadawać pytania i prosić o pomoc.
  3. Używać botów z umiarem.
  4. Zgłaszać administracji nieodpowiednie zachowania.
 3. Użytkownik ma obowiązek:
  1. Pisać poprawnie.
  2. Słuchać się poleceń administracji.
  3. Przestrzegać zasad netykiety.
  4. W przypadku konfliktów ma obowiązek zebrać dowody (w postaci nagrania, screenów ewentualnie dużej ilości świadków) inaczej wszystkie osoby uczestniczące zostaną ukarane.
 4. Użytkownik ma zakaz na czacie:
  1. Spamować (spam - ponad trzykrotne wysłanie wiadomości o takiej samej lub zbliżonej do siebie treści, nie wnoszące nic do rozmowy na forum ogólnym).
  2. Nadmiarowo przeklinać i używać wulgaryzmów.
  3. Obrażać użytkowników.
  4. Atakować innych użytkowników.
  5. Wysyłać plików o treści pornograficznej na innych kanałach niż specjalnie do tego przeznaczonym, reklam, screamerów itp.
  6. Wyłudzanie danych osobistych od innych użytkowników (pytanie o miejsce zamieszkania i wiek nie jest wyłudzaniem, chyba, że po odmowie jest powtarzane).
  7. Nawracać innych do swojej wiary lub dyskryminować innych użytkowników z tego powodu na forum ogólnym.
  8. Prowokować innych użytkowników.

11. Edytowanie

 1. Zabrania się dodawania kategorii typu przypadkowych cyfr, znaków i liter oraz niezwiązanych z artykułem.
 2. Zabrania się wstawiania przypadkowego znaku, a potem usuwania go.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.